اراتریو عدالت

(همکاری مشترک)

اراتریو عدالت
  • کارگردان: بابک مهری
  • طراح حرکت: یاسر خاسب
  • تالار وحدت – آبان 93