بداهه تناهنگ، دوئت بدن و پیانو

بداهه تناهنگ، دوئت بدن و پیانو
  • یاسر خاسب و هانیبال یوسف
  • در اعتراض به نسل کشی و جنایات داعش
  • مهر 93 - تئاتر شهر